Gratis verzending vanaf € 35
Bestellingen worden elke dinsdag verzonden
Kleine oplages vanaf één fles

Algemene voorwaarden

Maak kennis met onze algemene voorwaarden, deze vind je hieronder. Om toegang tot en gebruik van de webshop/website te krijgen en over te gaan tot bestellen dien je de algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Bij het aanmaken van een account en bij het plaatsen van een bestelling dien je kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden. Your Gin zal vragen om dit te bevestigen door de box aan te vinken bij algemene voorwaarden. Hiermee ervaar je de algemene voorwaarden als bindend.

De webshop & website is bedoeld om bezoekers producten aan te laten schaffen. Gebruik van de website en webshop is gratis

Om producten te mogen bestellen, dient de besteller minimaal 18 jaar te zijn. Het is ten strengst verboden om een andere geboortedatum te gebruiken of om iemand anders identiteit aan te nemen. Your Gin behoudt zich het recht om de toegang voor bezoekers die de huidige algemene voorwaarden, privacy en cookies niet naleven, eenzijdig en onmiddellijk en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten van de website/webshop.

De aangeboden producten op onze webshop zijn alleen te verkrijgen door gebruik te maken van door ons aangeboden betalingsmogelijkheden.

Alle aangeduiden prijzen zijn in EURO inclusief BTW en Nederlandse accijns. Indien er transportkosten betaald dient te worden, zal dit apart vermeld worden.

Aangegeven leveringstermijn is een indicatie en zijn niet bindend. Wij streven er wel naar om dit na te komen.
Alle prijzen en of aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Wijzigingen op de prijs zijn te allen tijden voorbehouden.

Your Gin behoudt zich het recht om jouw aankoop al dan niet te aanvaarden. Jouw aankoop kan onder meer, maar niet uitsluitend, geweigerd worden om volgende redenen: Je verstrekt niet de gevraagde gegevens voor identificatie of verstrekt onvolledige of onjuiste gegevens ervoor; Je tracht zich meerdere malen aan te melden

Your Gin is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van de Your Gin, waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten en beelden berusten bij de Your Gin. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door de Your Gin, informatie te kopiëren en/of te bewerken.

De klant is aansprakelijk voor de geleverden beelden en teksten. Your Gin neemt geen aansprakelijkheid in verband met enig eigendomsrecht, merkrecht en of auteursrecht van derden die eventueel op het door de klant aangeleverde materiaal zouden rusten.

Your Gin besteed de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de inhoud van de website. Deze inhoud is echter onderhevig aan wijzigingen, kan te allen tijden verwijderd worden en wordt je aangeboden zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correctheid ervan. Your Gin is niet aansprakelijk voor schade ingevolge het gebruik van de inhoud op de website, ongeacht of deze correct of incorrect bleek, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze inhoud.

Your Gin stelt alles in werking om een toegang te verlenen tot de website 24 uur en 7 dagen per week. Helaas zijn wij afhankelijk van technische kenmerken van het internet en updates van de systemen. Hierdoor kunnen we geen onaangebroken toegang verlenen.

Your Gin B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Arnhem onder nummer 83245804

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Nederlandse recht. Alle betwistingen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beslecht voor de rechtbank van Arnhem.